, blahopřejeme!


Juniorský aerobik z.s.

Ing. Julie Hrazánková

Novodvorská 1062/12

Praha 4,  14200

Tel: 774642439

jsadomyno@seznam.cz  

SPORTOVNÍ AEROBIK

Atraktivní sport pro dívky i chlapce se zaměřením na gymnastické, baletní, aerobní a pohybově tvůrčí prvky ve dvouminutové sestavě. Zájemci procházejí od přípravky věku 4 až 5 let přes vyšší věkové kategorie až do seniorského věku. V určitých věkových kategoriích je zvyšována obtížnost prvků a celková náročnost tréninků. Soutěže probíhají ve třech výkonnostních třídách a je tak utříben systematický postup a úroveň s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a k zdravotnímu hledisku.

Vyjádřením předvedením sestavy by závodník měl ukázat dokonale zvládnutou sestavu se specifickými dovednostmi obsahující silové prvky, klikové a statické, výbušný odraz, pružnost a sladěnou pohybovou koordinaci paží a nohou v rychlém tempu na daný hudební doprovod. Je hodnocena originalita, choreografie, technika, aerobní sekvence, předvedení čili „showmanship, úprava dresu, synchronní pohyby párů a týmů.

Soutěží se ve 4 kategoriích: ženy, muži, týmy a páry. Soutěže probíhají na úrovni klubů, MČR, mezinárodní Open, Evropy a světa.

FITNESS

Výběr závodnic pro fitness trvá i několik let, aby družstvo mělo kvalitní předpoklady pro úspěch. Takovému výběru předchází samozřejmě důkladná průprava baletní, gymnastická a aerobní. Správným somatotypem je dívka štíhlá, klidně i vyšší postavy, ale s perfektním držením těla a příjemným vzhledem. Pro oko diváka je tento druh v podstatě tanečního sportu velmi atraktivní. Divákovi se líbí sledovat rychlé pohyby ,naprosto synchronních dívek, při melodické hudbě, plné neočekávaných změn a přechodů do různých útvarů. Proto je i tato disciplína v současné době více populární než samotný sportovní aerobik.

Pracovat ale v takovém týmu vyžaduje určitou kázeň, disciplínu a toleranci k ostatním. Jedna jediná závodnice svým špatným přístupem naruší celkový nácvik sestavy. Proto je na každé z dívek, včas zvážit, zda je ochotna toto respektovat a společně s rodiči se přizpůsobit požadavkům kolektivu a trenéra. Nezanedbatelnou otázkou je dostatečná regenerace a dodržování zásad správné výživy. Jako doplňkové sporty děvčata během roku provozují plavání, běh, jízdu na kole a kolečkových bruslích.

Pro dívky je fitness aerobik velice lákavý. Při prezentaci nejde totiž jen o cvičení, ale také o krasné dresy plných barev sladěných s hudbou, neuvěřitelné účesy a líčení. Dívky se učí vystupovat na veřejnosti a zbavují se tak vnitřní trémy, což jim napomáhá zvyšovat svoje sebevědomí. Navazují tak lepší kontakt s okolím a stávají se samostatnější.© 2018 DOMYNO1 s.r.o.

Webhosting - TECHart systems